Föreningen

Drevvikens Segelsällskap är en ideell idrottsförening, som ägnar sig åt gemensam segling, kappseglingar och seglarskola.

Föreningens syfte är att främja båtlivet på Drevviken och har ”Grodviken” vid Sjöängsbadet i Trångsund som utgångspunkt för de flesta aktiviteter.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
  och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
  idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
  samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
  verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Fakta om föreningen Drevvikens Segelsällskap

Föreningen bildades2010-03-28
Föreningsnummer44474-32
Organisationsnummer802452-7437
BolagsformIdeell förening
Bankgiro750-4186
PostadressDrevvikens Segelsällskap
c/o Tove Madsen
Konvaljebacken 6
142 64 Trångsund
e-posttove.madsen@seglaut.se
telefon070 769 5487

Föreningens styrelse 2023

Ordinarie ledamöter:

Nicole Lesko, Gunnar Hamber, Tove Madsen, Olle Sandén

Suppleanter:

Martin Andersson, Liam Lesko, Sofie Madsen Franzén